Employement Application Format

Go down

Employement Application Format Empty Employement Application Format

Post by ayy on Thu Nov 09, 2017 5:47 pm


Employement Application Format 1-85
EMPLOYMENT APPLICATIONEmployement Application Format JgGtuk81. GENERALNE INFORMACIJE


1.1 Ime: ODGOVOR
1.2 Prezime: ODGOVOR
1.3 Spol: ODGOVOR

1.4 Datum rođenja ODGOVOR
1.5 Adresa rođenja: ODGOVOR
1.6 Kontakt broj: ODGOVOR
1.7 Adresa stanovanja: ODGOVOR

1.8 Težina: ODGOVOR
1.9 Visina: ODGOVOR

1.10 Pozicija za koju aplicirate: Dispatcher/Mechanic
Employement Application Format JgGtuk82.DOZVOLE

2.1 Posjedujete li valjanu vozačku dozvolu?:Da [ ] Ne [ ]
2.2 Je li vaša vozačka dozvola ikada oduzeta ili kažnjavana?: Da [ ] Ne [ ]

2.3 Posjedujete li dozvolu za letjenje?Da [ ] Ne [ ]
2.4 Je li vaša dozvola ikada bila oduzeta ili kažnjavanja?Da [ ] Ne [ ]

2.5 Posjedujete li dozvolu za plovila?Da [ ] Ne [ ]
2.6 Je li vaša dozvola ikada bila oduzeta ili kažnjavana?Da [ ] Ne [ ]

2.7 Posjedujete li dozvolu za držanje odnosno korištenje vatrenog oružja?Da [ ] Ne [ ]
2.8 Je li vaša dozvola ikada bila oduzeta ili kažnjavana? Da [ ] Ne [ ]
Employement Application Format JgGtuk83.PROŠLA ZAPOŠLJENJA I EDUKACIJA


3.1 Jeste li se ikada bili član ili ste se prijavljivali za ostale državne agencije? Da [ ] Ne [ ]
3.2 Ako DA, o kojoj je agenciji riječ i o kojem periodu? ODGOVOR
3.3 Jeste li ikada bili zaposleni u privatnoj tvrtci? Ako DA, ispunite sledece podatke ispod?:  • Ime poslodavca: ODGOVOR
  • Vrsta zanimanja: ODGOVOR
  • Koliko ste dugo, tamo bili zaposleni: ODGOVOR
  • Kontakt poslodavca/firme: ODGOVOR
  • Adresa Firme: ODGOVOR3.4 Jeste li pohađali srednju školu? Ako DA, koju?: ODGOVOR
3.5 Vrijeme pohađanja srednje škole: ODGOVOR

3.6 Jeste li pohađali fakultet? Ako DA, koji?: ODGOVOR
3.7 Kvalifikacije po diplomiranju: ODGOVOR
3.8 Vrijeme pohađanja fakulteta?: ODGOVOR
Employement Application Format JgGtuk84. MOTIVACIJA

4.1 Zašto baš pozicija koju ste izabrali? ODGOVOR
4.2 Opišite, po vama, idealnog službenika na poziciji za koju ste aplicirali: ODGOVOR
4.3 Kakve psihičke, a kakve fizičke karakteristike treba posjedovati jedan službenik pozicije za koju ste aplicirali?: ODGOVOR
4.4 Vaši ciljevi sa buducom pozicijom? ODGOVOR
4.5 Što, baš Vi, možete doprinjeti San Andreas Sheriff's Departmentu u planiranoj poziciji? ODGOVOR
Employement Application Format JgGtuk85. DEKLARACIJA

DEKLARACIJA wrote:
Ja, IME I PREZIME, potpisivanjem ove deklaracije se obvezujem da ću tokom Recruitment procesa te nakon primanja u radni odnos sa San Andreas Sheriff's Departmentom poštivati sva navedena pravila i zahtjeve. Isto tako jasno znam da mogu biti izbačen iz Recruitment procesa sa i bez razloga što se može dogoditi i nakon primanja u radni odnos. Prihvaćam isto tako da ukoliko budem zloupotrebljavao svoju poziciju ili sredstva koju budem posjedovao od strane San Andreas Sheriff's Departmenta snosit ću sve moguće posljedice. Također razumijem da mogu biti izbačen iz Recruitment procesa ili radnog odnosa ukoliko protiv mene bude vođena krivična optužba ili proces suđenja.


((
Razumijem da mogu biti izbačen sa ili bez razloga ukoliko to bude potrebno. Obvezujem se da ću poštivati članove i sva pravila organizacije, kao i pravila službenog servera. Potpisivanjem ove deklaracije isto tako dajem osobnu suglasnost da ću pročitati sve neophodne materijale prije odlaska na dužnost i početka rada. Obvezujem se isto tako ukoliko budem dijelio svoj forum račun javno, da ću biti kažnjen sa momemntalnim stavljanjem na crnu listu organizacije.
))

5.1 Potpis: POTPIS
5.2 Datum potpisivanja: DATUM POTPISIVANJA


Employement Application Format JgGtuk86. OUT OF CHARACTER INFORMACIJE

6.1 Ime: ODGOVOR
6.2 Prezime: ODGOVOR
6.3 In-Game level: ODGOVOR

6.4 Jeste li kažnjavani u proteklih 4 mjeseca na serveru? Ako DA, navedite zašto: ODGOVOR
6.5 Link do vašeg forum profila na Downtown Role Play forumu: [url=LINK] FORUM NICK [/url]

6.6 Imate li važeći headset - u mogućnosti da ga koristite?: ODGOVOR
6.7 Imate li važeći Team Speak 3 klijent - u mogućnosti da ga koristite? ODGOVOR

6.8 Dodatni komentar?: ODGOVOR


Last edited by S.A Sheriff's Office on Thu Nov 09, 2017 11:47 pm; edited 2 times in total
ayy
ayy

Posts : 91
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Employement Application Format Empty Re: Employement Application Format

Post by ayy on Thu Nov 09, 2017 5:58 pm

Naslov teme:
Code:

[BROJ AKADEMIJE] Ime Prezime

Kod aplikacije:

Code:

[quote]
[center][img]https://7img.net/users/3714/51/59/93/avatars/1-85.png[/img][/center]
[center][b]EMPLOYMENT APPLICATION [/b][/center]
[hr]

[img]https://i.imgur.com/jgGtuk8.png[/img][b]1. GENERALNE INFORMACIJE[/b]


[b][u][color=#006600]1.1[/color][/u][/b] [b]Ime:[/b] [i] ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]1.2[/color][/u][/b] [b]Prezime:[/b] [i] ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]1.3[/color][/u][/b] [b]Spol:[/b] [i] ODGOVOR[/i]

[b][u][color=#006600]1.4[/color][/u][/b] [b]Datum rođenja[/b] [i] ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]1.5[/color][/u][/b] [b]Adresa rođenja:[/b] [i] ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]1.6[/color][/u][/b] [b]Kontakt broj:[/b] [i] ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]1.7[/color][/u][/b] [b]Adresa stanovanja:[/b] [i] ODGOVOR[/i]

[b][u][color=#006600]1.8[/color][/u][/b] [b]Težina:[/b] [i] ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]1.9[/color][/u][/b] [b]Visina:[/b] [i] ODGOVOR[/i]

[b][u][color=#006600]1.10[/color][/u][/b] [b]Pozicija za koju aplicirate:[/b] [i] Dispatcher/Mechanic[/i]
[img]https://i.imgur.com/jgGtuk8.png[/img][b]2.DOZVOLE[/b]

[b][u][color=#006600]2.1[/color][/u][/b] [b]Posjedujete li valjanu vozačku dozvolu?:[/b]Da [ ] Ne [ ]
[b][u][color=#006600]2.2[/color][/u][/b] [b]Je li vaša vozačka dozvola ikada oduzeta ili kažnjavana?:[/b] Da [ ] Ne [ ]

[b][u][color=#006600]2.3[/color][/u][/b] [b]Posjedujete li dozvolu za letjenje?[/b]Da [ ] Ne [ ]
[b][u][color=#006600]2.4[/color][/u][/b] [b]Je li vaša dozvola ikada bila oduzeta ili kažnjavanja?[/b]Da [ ] Ne [ ]

[b][u][color=#006600]2.5[/color][/u][/b] [b]Posjedujete li dozvolu za plovila?[/b]Da [ ] Ne [ ]
[b][u][color=#006600]2.6[/color][/u][/b] [b]Je li vaša dozvola ikada bila oduzeta ili kažnjavana?[/b]Da [ ] Ne [ ]

[b][u][color=#006600]2.7[/color][/u][/b] [b]Posjedujete li dozvolu za držanje odnosno korištenje vatrenog oružja?[/b]Da [ ] Ne [ ]
[b][u][color=#006600]2.8[/color][/u][/b] [b]Je li vaša dozvola ikada bila oduzeta ili kažnjavana?[/b] Da [ ] Ne [ ]
[img]https://i.imgur.com/jgGtuk8.png[/img][b]3.PROŠLA ZAPOŠLJENJA I EDUKACIJA[/b]


[b][u][color=#006600]3.1[/color][/u][/b] [b]Jeste li se ikada bili član ili ste se prijavljivali za ostale državne agencije?[/b] Da [ ] Ne [ ]
[b][u][color=#006600]3.2[/color][/u][/b] [b]Ako DA, o kojoj je agenciji riječ i o kojem periodu?[/b] [i] ODGOVOR [/i]
[b][u][color=#006600]3.3[/color][/u][/b] [b]Jeste li ikada bili zaposleni u privatnoj tvrtci? Ako DA, ispunite sledece podatke ispod?:[/b]


[list]
[*][b]Ime poslodavca:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[*][b]Vrsta zanimanja:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[*][b]Koliko ste dugo, tamo bili zaposleni:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[*][b]Kontakt poslodavca/firme:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[*][b]Adresa Firme:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[/list]


[b][u][color=#006600]3.4[/color][/u][/b] [b]Jeste li pohađali srednju školu? Ako DA, koju?:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]3.5[/color][/u][/b] [b]Vrijeme pohađanja srednje škole:[/b] [i]ODGOVOR[/i]

[b][u][color=#006600]3.6[/color][/u][/b] [b]Jeste li pohađali fakultet? Ako DA, koji?:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]3.7[/color][/u][/b] [b] Kvalifikacije po diplomiranju:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]3.8[/color][/u][/b] [b]Vrijeme pohađanja fakulteta?:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[img]https://i.imgur.com/jgGtuk8.png[/img][b]4. MOTIVACIJA[/b]

[b][u][color=#006600]4.1[/color][/u][/b] [b]Zašto baš pozicija koju ste izabrali?[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]4.2[/color][/u][/b] [b]Opišite, po vama, idealnog službenika na poziciji za koju ste aplicirali:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]4.3[/color][/u][/b] [b]Kakve psihičke, a kakve fizičke karakteristike treba posjedovati jedan službenik pozicije za koju ste aplicirali?:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]4.4[/color][/u][/b] [b]Vaši ciljevi sa buducom pozicijom?[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]4.5[/color][/u][/b] [b]Što, baš Vi, možete doprinjeti San Andreas Sheriff's Departmentu u planiranoj poziciji?[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[img]https://i.imgur.com/jgGtuk8.png[/img][b]5. DEKLARACIJA[/b]

[quote="DEKLARACIJA"]
Ja, IME I PREZIME, potpisivanjem ove deklaracije se obvezujem da ću tokom Recruitment procesa te nakon primanja u radni odnos sa San Andreas Sheriff's Departmentom poštivati sva navedena pravila i zahtjeve. Isto tako jasno znam da mogu biti izbačen iz Recruitment procesa sa i bez razloga što se može dogoditi i nakon primanja u radni odnos. Prihvaćam isto tako da ukoliko budem zloupotrebljavao svoju poziciju ili sredstva koju budem posjedovao od strane San Andreas Sheriff's Departmenta snosit ću sve moguće posljedice. Također razumijem da mogu biti izbačen iz Recruitment procesa ili radnog odnosa ukoliko protiv mene bude vođena krivična optužba ili proces suđenja.


((
Razumijem da mogu biti izbačen sa ili bez razloga ukoliko to bude potrebno. Obvezujem se da ću poštivati članove i sva pravila organizacije, kao i pravila službenog servera. Potpisivanjem ove deklaracije isto tako dajem osobnu suglasnost da ću pročitati sve neophodne materijale prije odlaska na dužnost i početka rada. Obvezujem se isto tako ukoliko budem dijelio svoj forum račun javno, da ću biti kažnjen sa momemntalnim stavljanjem na crnu listu organizacije.
))
[/quote]

[b][u][color=#006600]5.1[/color][/u][/b] [b]Potpis:[/b] [i]POTPIS[/i]
[b][u][color=#006600]5.2[/color][/u][/b] [b]Datum potpisivanja:[/b] [i]DATUM POTPISIVANJA[/i]


[img]https://i.imgur.com/jgGtuk8.png[/img][b]6. OUT OF CHARACTER INFORMACIJE[/b]

[b][u][color=#006600]6.1[/color][/u][/b] [b]Ime:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]6.2[/color][/u][/b] [b]Prezime:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]6.3[/color][/u][/b] [b]In-Game level:[/b] [i]ODGOVOR[/i]

[b][u][color=#006600]6.4[/color][/u][/b] [b]Jeste li kažnjavani u proteklih 4 mjeseca na serveru? Ako DA, navedite zašto:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]6.5[/color][/u][/b] [b]Link do vašeg forum profila na Downtown Role Play forumu:[/b] [url=LINK] FORUM NICK [/url]

[b][u][color=#006600]6.6[/color][/u][/b] [b]Imate li važeći headset - u mogućnosti da ga koristite?:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[b][u][color=#006600]6.7[/color][/u][/b] [b]Imate li važeći Team Speak 3 klijent - u mogućnosti da ga koristite?[/b] [i]ODGOVOR[/i]

[b][u][color=#006600]6.8[/color][/u][/b] [b]Dodatni komentar?:[/b] [i]ODGOVOR[/i]
[/quote]
ayy
ayy

Posts : 91
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum